Home
Wallpapers
Movie Zone
Kids Zone
Tourist Guide
Feedback
SPECIAL
SPECIAL
 
Telugu Years

తెలుగు సంవత్సరములు

క్రమ సంఖ్య

సంవత్సరము పేరు

సంవత్సరము యొక్క ఫలితము

1
ప్రభవ
యజ్ఞములు ఎక్కువగా జరుగును
2
విభవ
ప్రజలు సుఖంగా జీవించెదరు
3
శుక్ల
సర్వ శస్యములు సమృధిగా ఉండును
4
ప్రమోద్యూత
అందరికీ ఆనందానిచ్చును
5
ప్రజోత్పత్తి
అన్నిటిలోనూ అభివృద్ది
6
అంగీరస
భోగములు కలుగును
7
శ్రీముఖ
లోకములన్నీ సమృధ్దిగా ఉండును
8
భావ
ఉన్నత భావాలు కలిగించును
9
యువ
ఇంద్రుడు వర్షాలు కురిపించి సమృద్దిగా పండించును
10
ధాత
అన్ని ఓషధులు ఫలించును
11
ఈశ్వర
క్షేమము - అరోగ్యాన్నిచ్చును
12
బహుధాన్య
దెశము సుభీక్షముగా ఉండును
13
ప్రమాది
వర్షములు మధ్యస్తముగా కురియును
14
విక్రమ
సశ్యములు సమృద్దిగా పండును
15
వృష
వర్షములు సమృద్దిగా కురియును
16
చిత్రభాను
చిత్ర విచిత్ర అలంకారాలిచ్చును
17
స్వభాను
క్షేమము,ఆరోగ్యానిచ్చును
18
తారణ
మేఘములు సరైన సమయములో వర్షించి సమృద్దిగా ఉండును
19
పార్ధివ
సంపదలు వృద్ది అగును
20
వ్యయ
అతి వృష్టి కలుగును
21
సర్వజిత్తు
ప్రజలు సంతోషించునట్టు వర్షాలు కురియును
22
సర్వధారి
సుభీక్షంగా ఉండును
23
విరోధి
మేఘములు హరించి వర్షములు లేకుండా చేయును
24
వికృతి
భయంకరంగా ఉండును
25
ఖర
పుషులు వీరులగుదురు
26
నందన
ప్రజలు ఆనందంతో ఉండును
27
విజయ
శత్రువులను సం హరించును
28
జయ
శత్రువులపైనా,రోగములపైనా విజయం సాధిస్తారు.
29
మన్మధ
జ్వరాది భాదలు తొలిగిపోవును
30
దుర్ముఖి
ప్రజలు దుఖర్మలు చేయువారగుదురు
Page 1 2

తెలుగు వ్యాకరణం

తెలుసుకోవలసిన విషయాలు