Home
Wallpapers
Movie Zone
Kids Zone
Feedback
SPECIAL
SPECIAL
 
Ganesh ashtothara sathanamavali

శ్రీ గణేష అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం గజాననాయ నమః
ఓం బలాయా  నమః      
ఓం గంభీరనినదాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం భవాత్మజాయ నమః
ఓం వటవే నమః
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
ఓం పురాణపురుషాయ నమః
ఓం అభీష్టవరదాయ నమః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం పూష్ణే  నమః
ఓం జ్యోతిషే నమః
ఓం ద్వైమాతురాయ నమః
ఓం పుష్కర్తోక్షిప్త వారిణే నమః
ఓం భక్త నిదయే నమః
ఓం ప్రముఖాయ నమః
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
ఓం భావగమ్యాయ నమః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం అగ్రగామిణే నమః   
ఓం మంజ్గళ ప్రదాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం మంత్రకృతే నమః
ఓం మంజ్గళ ప్రదాయ నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సుప్రదీపాయ నమః       
ఓం చామీకరప్రభాయ నమః   
ఓం అపకృత పరాక్రమాయ నమః
ఓం సుఖనిధయే నమః
ఓం సర్వస్మ్యై నమః
ఓం సత్య ధర్మిణే  నమః     
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః
ఓం సఖయే నమః
ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
ఓం సర్వకర్త్రే నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం మహాగణపతయే నమః
ఓం సర్వనేత్రే నమః
ఓం దివ్యాజ్గాయ నమః
ఓం మాన్యాయ నమః
ఓం సర్వసిద్ది ప్రదాయ నమః
ఓం మణి కిజ్కిని మేఖలాయ నమః
ఓం మహాకాలాయ నమః
ఓం సర్వసిద్ధయే నమః
ఓం సమస్తదేవతా మూర్తాయే నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం పార్వతినందనాయ నమః
ఓం సహిష్ణవే  నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం సతతోత్థితాయ నమః
ఓం లమ్బజటరాయై  నమః
ఓం కుమారగురవే నమః     
ఓం విఘాతకారిణే నమః
ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః      
ఓం విస్వగ్ద్రశే నమః     
ఓం మహొదరాయ నమః
ఓం విశ్వరక్షాక్రుతే నమః
ఓం మదోత్కటాయ నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం ప్రమొదోత్తా నయనాయ నమః
ఓం ఉన్మత్త వేషాయ నమః
ఓం మంత్రిణే  నమః
ఓం మోదకప్రియాయ నమః
ఓం అపరాజితే నమః
ఓం మజ్గళస్వరాయ నమః
ఓం కాంతిమతే నమః
ఓం సర్వైస్వర్య ప్రదాయ నమః
ఓం ప్రమథాయ నమః
ఓం ద్రుతిమతే నమః
ఓం అక్రాంన్త చిదచిత్ప్రభవే నమః
ఓం ప్రథమాయ నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం విగ్నేశ్వరాయ నమః     
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం కపిత్ద పనస ప్రియాయ నమః
   శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామినే నమః
అష్టోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి.
ఓం విఘ్నకర్త్రే  నమః
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం విఘ్న హర్త్రే నమః    
ఓం బ్రహ్మ రూపిణే నమః     
ఓం విశ్వనేత్రే నమః
ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః
ఓం  విరాట్పతయే నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః  
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
ఓం వాక్పతయే నమః
ఓం భక్తజీవితాయ నమః
ఓం శ్రుంగారిణే నమః
ఓం జితమన్మథాయ నమః
ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః
ఓం శివప్రియాయ నమః
ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః
ఓం శీగ్రకారిణే నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం గణాధీశాయ నమః       
Page 1
 

అష్టోత్ర శతనామావళి