Home
Wallpapers
Movie Zone
Kids Zone
Feedback
SPECIAL
SPECIAL
 
Nimmakaya Karam

Kavalasina padhardalu

Senagapappu                                    -           Pavu kappu
Minapappu                                         -           Pavu kappu
Mentulu                                              -           Pavu tea spun
Inguva                                                -           Pavu tea spun
Endumirchi                                         -           10
Uppu                                                   -           Ruchiki thaginanta
Nimmarasam                                      -           3 table spunlu
Nune                                                   -           Okatinnara tea spun

Tayaru cheyu vidhanam          -
     Fan lo nune vesi menthulu veyinchukovali. dhintlo, inguva, senagapappu, minapappu, endumirchi vesi veinchukovali. challaraka mikser jaarlo vetini vesi thaginanta uppu vesi graind chesukovali. Mari mettaga kakunda chudali. Dintlo nimmarasam kalipi uppu saripoyindo ledo chusi gali chorabadani kantainarlo posi jarattaga unchukovali. Dhrnni idly, doselo Nanchukuni thinavachhu.

        

 

Page 1
Telugu vershion